Generel Information

Kursusansvarlig

Øvelsestimer Tirsdage 8.40-11.25 i bygn. 116.
Følgende hjælpelærere vil ved øvelsestimernes start være i følgende lokaler (med følgende maksimale kapacitet)

For at komme til lokale 25: Gå ind ad døren til lokalerne 21, 23 og 25, drej til højre, gå ind ad døren. Dette er lokale 25.

Forelæsning Tirsdag 8.00-8.30 og 11:35-12:00.

Materialer "Building Java Programs", S. Reges, M. Stepp, fourth Edition, Pearson. Det anbefales at finde en fysisk kopi af bogen at tage med til eksamen. Man er meget velkommen til at benytte supplerende materiale. Se også Java Documentation.

CodeJudge Vi bruger CodeJudge til at teste og bedømme kode i de obligatoriske opgaver. Der ligger CodeJudge-opgaver til hver uge i semesteret.

Piazza Piazza kan du stille spørgsmål til programmering alle ugens dage.

Semesterplan

Ugeplanen er foreløbig og kan blive opdateret i løbet af semesteret. Kapitelhenvisninger er til bogen Building Java Programs (se materialer).

Ugenr. Emne Kapitel Ugeseddel Materiale
introduktion til Java, strenge, navngivningskonventioner, syntaksfejl og logiske fejl, statiske metoder, procedural dekomposition. 1 up1 eclipse_intro.pdf
Primitive typer, aritmetiske operationer, typekonvertering, variable (deklaration, tildeling, virkefelt). Forløkker, pseudokode, klassekonstanter. 2 up2 for-loop til print
Parametriserede metoder, brug af objekter, interaktive programmer. 3.1 - 3.4 up3
If-sætninger, indlejrede if-sætninger, elementær tekstprocessering (Character-klassen), pre- og post-betingelser, simpel håndtering af undtagelser/fejl (kastning af exceptions). 4 up4 if-statement til print
While-løkker, boolske variable og udtryk, brugerfejl, tilfældige tal. Filprocessering (indlæsning og skrivning), token- og linie-baseret processering, mere om undtagelser/fejl (fangning af exceptions med try/catch). 5.1 - .4,
6
up5 while-løkke til print
Arrays. 7 up6
Klasser og objekter, konstruktører, indkapsling, brug af this, design af klasser. 8 up7
Nedarvning, polymorfi, superklasser. 9.1 - .4 up8
Interfaces, abstrakte klasser. 9.5 - .6 up9 tabel: public vs. private
Generiske klasser. ArrayList. 10 up10
Rekursion. Rekursive algoritmer. 12 up11
Rekursion fortsat. Datastrukturer. Rekursive datastrukturer. 12 up12
Repetition og spørgetime.

Obligatoriske hjemmeopgaver

Kurset har tre obligatoriske opgaver, som sammen med eksamen tæller som del af den samlede vurdering. Opgaverne består i programmer og rapporter, og vurderes på baggrund af følgende hovedkriterier:

Opgnr. Stilles Afleveres CodeJudgelink
1 24/9 kl. 12:00 11/10 kl. 15:00
2 22/10 kl. 12:00 4/11 kl. 20:00
3 12/11 kl. 12:00 25/11 kl. 20:00

Samarbejdspolitik. Gruppeopgaverne skal afleveres af grupper på 2-3 personer. Samarbejde er tilladt i begrænset omfang:

Gamle eksamensopgaver

2018 02101-2018

Frequently Asked Questions

Hvilken version af Java skal jeg bruge? Version 8 eller senere.

Er det obligatorisk at bruge Eclipse? Nej, det er bare et forslag. Andre udviklingsmiljøer er også fine, og hvis man bedst kan lide at køre ting kommandolinien så gør man bare det.

What is the spoken/written language of the course? The official language of the course is Danish. Hence the spoken language in lectures and the exam is in Danish. Feel free to answer the exam in Danish or English. Feel free to write reports in Danish or English.

Vi nåede ikke at blive færdige til deadline. Må vi aflevere senere? Nej. I meget særlige tilfælde (f.eks. dokumenteret sygdom) kan der gives en dispensation. Tal med kursusansvarlig efter forelæsningen eller til kontortid.

Hvor finder jeg facit på opgaverne? Det er kursets pædagogiske politik at distingvere mellem opgaver (hvor man tester sin egen kunnen) og udarbejdede eksempler (hvor jeg eller bogen demonstrerer ved et eksempel hvordan en type af opgaver kan løses). Derfor vil der forekomme opgaver uden facit. Man er altid velkommen til at spørge, hvis man sidder fast i en opgave, og har brug for et hint. Både til øvelsestimerne og på piazza.

When and where is the exam? Please see the DTU exam schedule.

I've successfully passed the mandatory assignments at an earlier point in time but did no pass the corresponding exam. Will I have to do mandatory exercises again to attend another exam? Yes. A new set of mandatory exercises must be succesfully passed in the period immediately before an exam. This is highly relevant preparation for the exam.

How does the re-exam work? The precise format is subject to change depending on the number of students and the current rules. Typically, the exam and mandatory assignments are very similar to those in the regular semester.

How do I sign up for the re-exam? Please see the DTU pages for how to sign up for a course or exam or ask relevant staff.